Microproducts
Image default
Zorg

Op HollandZorg vindt u interessante artikelen over zorgverzekeringen voor arbeidsmigranten

Op de website van zorgverzekeraar HollandZorg staan allerlei interessante artikelen. Die gaan bijvoorbeeld over zorgtoeslag aanvragen, de tandartsverzekering en de aanvullende no riskverzekering. En natuurlijk vindt u op www.hollandzorg.com ook belangrijke informatie over de HollandZorg zorgverzekering buitenlander.

Nederlands zorgstelsel soms lastig voor buitenlanders

Een recent voorbeeld van een online blog heeft als titel ‘Huisartsenpraktijk voor internationale medewerkers gaat voor groei’. In dit schrijven wordt allereerst uiteengezet dat de basisverzekering in ons land verplicht is voor iedereen die hier werkt. Dus ook voor tijdelijke arbeidsmigranten. Zo’n basispakket geeft recht op toegankelijke zorg. Voor buitenlanders die tijdelijk in Nederland wonen en werken is het soms lastig te achterhalen hoe ons zorgstelsel en zorgsysteem in elkaar zitten. De taalbarrière speelt een rol, maar ook de verschillen met andere zorgstelsels en -systemen. Het gevolg is dat mensen vaak te lang wachten met het melden van hun klachten bij – in eerste instantie – de huisarts. Frank van Kemenade, huisarts in Venlo, nam de verantwoordelijkheid op zich iets aan dit probleem te doen. Hij zette H4i op: Healthcare for internationals. Benieuwd hoe een en ander werkt? U leest meer op https://www.hollandzorg.com/nl/interview-van-kemenade.

Huisarts

De huisarts is voor ons Nederlanders altijd het eerste aanspreekpunt als we lichamelijke of psychische klachten hebben. Tenzij het noodzakelijk is direct naar de spoedeisende dienst van het ziekenhuis te gaan natuurlijk. Het vak van huisarts valt onder de noemer generalisme. Mensen kunnen bij de huisarts aankloppen met de meest uiteenlopende gezondheidsproblemen. Nederlandse huisartsen hebben de wetenschappelijke opleiding geneeskunde gevolgd. Die bestaat uit een driejarig theoretisch georiënteerd bachelortraject, gevolgd door een driejarige masterfase. Tijdens die laatste drie jaren worden coschappen gelopen. Een coschap is een specifieke vorm van stage die verplicht is voor alle studenten dierengeneeskunde, farmacie, geneeskunde en tandheelkunde. Tijdens een coschap wordt geoefend met het afnemen van een anamnese, het doen van lichamelijk onderzoek, het maken van differentiaaldiagnoses, het maken van plannen voor verder(e) onderzoek / behandeling et cetera. Tijdens coschappen valt de student onder de verantwoordelijkheid van een afgestudeerd arts. Universiteiten in de volgende steden bieden een opleiding tot huisarts aan: Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

https://www.hollandzorg.com/nl