Microproducts
Image default
Bedrijven

Zakelijke coaching op het werk

Als je jezelf als uitgangspunt neemt, dan kom je pas echt tot volle wasdom. De vraag is simpel; hoe kan je tot betere beslissingen in je leven en op je werk komen? Dat doe je niet alleen door puur rationeel te denken. Wie je bent en waar je voor staat is daarbij een meer omvattend uitgangspunt komen. Dan kan je je eigen weg volgen.

In de maatschappij zien we een trend dat mensen steeds meer werk zoeken waarin ze in de eerste plaats zichzelf als uitgangspunt nemen. Dit wil zeggen dat ze eerst kijken naar hun eigen kwaliteiten, hun plezier en voldoening in het werk en als twee daarbij een werkgever gaan zoeken bij wie ze die aspecten verder kunnen ontwikkelen. Daarmee wordt zowel het belang van de werkgever als van de werknemer voorop gesteld. Werkgevers hebben er namelijk ook belang bij dat werknemers hun eigen loopbaan managen en zelf verantwoordelijkheid nemen bij het kiezen van werk. Met zakelijke coaching van Carrièrepoort.nl kan je op een gestructureerde manier met jezelf als uitgangspunt eigen antwoorden vinden op vragen rond je leven, werk en carrière.

Het is vooral belangrijk om te kijken naar hoe je tot betere beslissingen in je leven en je werk kan komen. Voor een goede besluitvorming luister je niet alleen naar je verstand, maar speelt je gevoel ook een heel belangrijke rol. Dus niet alleen argumenten, maar ook je gevoelswaarden geven de richting aan. Het gaat om meer zich te krijgen op wat je wilt en wat je daarin eventueel tegenhoudt. Belangrijk is om meer zeggingskracht te krijgen over je zelf, waardoor je beter in staat bent je leven naar eigen wensen en behoeften in te richten. Het is van belang om te weten wat je echt wilt en dat is te leren. Carrierepoort is een bedrijf dat erg veel ervaring heeft met loopbaanbegeleiding en zakelijke coaching. Op de website is meer informatie te vinden over hun diensten.

Meer weten : bezoek de bron