Microproducts
Image default
Bedrijven

Negatieve Publiciteit en Online Reputatie Management

Vroeg of laat komt elk bedrijf in de publiciteit. Het kan daarbij gebeuren dat een bedrijf te maken krijgt met niet alleen positieve publiciteit maar ook met met negative publiciteit. Het is zelfs zo dat de kans groter is dat een bedrijf meer negatief dan positief in de publiciteit komt. Er zijn namelijk verschillende redenen waarom dat zo is.

Bijvoorbeeld, mensen hebben in het algemeen de neiging om hun beklag te doen wanneer zij ontevreden zijn om wat voor reden dan ook. Aan de andere kant zijn zij ook geneigd om stil te blijven wanneer zij wel tevreden zijn. Er ontstaat een situatie waarbij ontevreden klanten van zich laten horen, terwijl de tevreden klaten hun mening achterwege laten. Dit is zelfs het geval wanneer slechts een kleine minderheid problemen heeft, terwijl de meerderheid absoluut tevreden is. Het maakt niet uit als er meer dan tien tevreden klanten zijn voor elke ontevreden klant. Het zijn de ontevreden mensen die bepalen hoe een bedrijf in de publiciteit komt. Het gevolg hiervan is dat het publiek een verkeerde opvatting krijgt van de werkelijke stand van zaken. Aan de ene kant krijgen mensen krijgen alleen maar te horen van de negative ervaringen, omdat die wel aanwezig zijn online. Aan de andere kant krijgen dezelfde mensen niet te horen van de positieve ervaringen, gewoon omdat die niet aanwezig zijn online. Het is ook duidelijk dat zo een situatie heel negatieve gevolgen kan hebben voor een bedrijf. Mensen gaan denken dat een negatieve ervaring met een bedrijf meer regel is dan uitzondering, terwijl de waarheid is dat het juist omgekeerd is. Dat kan tot gevolg hebben dat steeds meer klanten ervoor kiezen om zaken te doen met een andere bedrijf. Het is dan ook nodig dat er snel verandering wordt gebracht in de eenzijdige berichtgeving. Er bestaat een behoefte aan een meer gebalanceerde berichtgeving die meer representatief is van de werkelijke verhouding tussen het aantal tevreden en ontevreden klanten. Dit is waar een Online Reputatie Management bedrijf van dienst kan zijn. Online Reputatie Management kan ervoor zorgen dat het publiek op de hoogte wordt gesteld van de positieve ervaringen die ontbreken. Dat kan een bedrijf alleen maar ten goede komen.

Meer weten : bezoek de bron