outplacement

Kersverse eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Collectief dienstbeëindiging

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als talrijke werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

10 werknemers van een onderneming die meer vervolgens 20 werknemers heeft en minder hierna honderd werknemers binnen een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en werknemer niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan ook zijn dat het bedrijf faillissement gaat en dat de personeel of vele weeknemers zonder werk komen te zittenOok bezuinigingen horen bij ditdaarnaast wel collectief ontslag genoemd.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft heeft als inhoud van een voltijdse personeel In welke gevallen je na je ontslag wel een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt richting een kersverse werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al vele jaren voor hetzelfde organisatie werkt. Een nieuw ondernemingnieuwe energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit vervolgens? Bent u binnen staat dit mee te nemen naar een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talrijke jaren hard voor gewerkt.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn nieuwe werknemer?

Wat is Anciënniteit 

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeelslid naar een kersverse beroep begeleid na ontslag. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaar geleden gecreëerd in Amerika En hierna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landenInmiddels is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande systeemAls je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgtVerwerken van het dienstbeëindiging, Het constateren van begeren en competenties en sollicitatie opvang.

Het traject

Na het verwerk van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om voorts te gaan en te achterhalen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een kersverse jobWat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groeiAndere hulpmiddelen kunnen hier ook van gebruik zijnBijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisatie waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Je bent net ontslagen door uw personeelslid en dat kan zwaar vallen voor een personeelslidDaarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerk en uiteenzetting verkrijgenDaarnaast wordt er met u samen gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit ogenblik en wordt uw situatie op dit moment duidelijk ontworpen.

Alle wensen en behoeftes zijn nu glashelderje hebt je goed georiënteerd op het specialisatie waar je werkend wilt zijnDit kan een andere specialisatie zijn of nog steeds hetzelfdeIn dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraalJe leert om efficiënt te solliciteren omdat je exact weer wat je competenties zijnwat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse jobTezamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief richting je nieuwe job gaat.

Verwerken van het ontslag

 

Ucare

Meer weten : bezoek de bron