Outplacement en meer

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een bedrijf die meer hierna 20 werknemers heeft en minder daarna honderd werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

10% van de werknemers bij een bedrijf waar minimaal honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Wanneer heb ik gewoonterecht op outplacement?

Om rechtsgrond te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen rechtstitel meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te verkrijgen moet zijn voor de markt.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer valuta elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die afgelegen over elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Ieder info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een definiëren organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het vaststellen van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de onderneming, de denkwijze,…  

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer wisselkoers een nieuwe job Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het voltooid gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Intussen is Outplacement niet meer laan te denken over het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het exploreren van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Hoezo outplacement Van Ucare

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en personeel niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf faillissement gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Het traject

Elk willen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat bijstandsuitkering bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je keurig wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe baan. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief wending je nieuwe job gaat.

Meer weten : bezoek de bron